Bouwadvies & bouwbegeleiding

Naast het ontwerpen en technisch uitwerken van gebouwen begeleidt Adriaan Jurriëns architecten ook particulieren, bedrijven, woningbouwcorporaties, bewonersverenigingen en VVE’s in het (ver)bouwproces. Naast een totaalontwerp legt Adriaan Jurriëns architecten zich ook toe op het ontwerpen van meer technische ingrepen zoals na-isolatie, renovatie of het bouwkundig opwaarderen van gebouwen. Niet in alle gevallen speelt een nieuw ontwerp de boventoon.

Ook technische aspecten zoals het verbeteren van de energieprestaties (verhogen van energielabel, verlagen van energieverbruik) of het opwaarderen van de bouwkundige kwaliteit is een reden om een architect in te schakelen. De architect speelt in al deze technische aspecten een centrale rol in het inpassen van de verschillende maatregelen binnen de (bestaande) woning. Zo krijgt een woning niet alleen een gunstig energielabel, maar is het ook fijn om er in te wonen.

Waar kan Adriaan Jurriëns architecten u mee van dienst zijn?

 • Begeleiden van particulieren, bedrijven, woningbouwcorporaties, bewonersverenigingen en VVE’s in het gehele (ver)bouwproces.
 • Quick scan en/of onderzoek naar de verschillende (technische) mogelijkheden voor renovatie of opwaardering van gebouwen.
 • Ontwerpadvies én uitvoering bij renovatie of opwaarderen van gebouwen (bijvoorbeeld het verlagen van het energieverbruik)

Voor welke partijen verleent Adriaan Jurriëns architecten diensten?

In principe verleent Adriaan Jurriëns architecten zijn diensten aan opdrachtgevers in alle soorten en maten. Bijzondere aandacht gaat uit naar bewonersverenigingen en VVE’s, opdrachtgevers waarbinnen de dynamiek van het voorproces essentieel is en flexibiliteit gewenst is. Adriaan Jurriëns architecten heeft ervaring in het bijstaan van deze bijzondere vormen van opdrachtgeverschap.

 • Particuliere opdrachtgevers
 • Vereniging van Eigenaren (VVE’s
 • Bewonersverenigingen
 • (Semi)overheden
 • Woningbouwcorporaties

Zie ook: Diensten

Wat houdt het begeleiden van het bouwproces in?

Het bouwen van gebouwen is een grillig proces, waarbij veel partijen betrokken zijn. Bovendien is het voor buitenstaanders soms lastig om een afweging te maken tussen de vele mogelijkheden in toepassingen die de bouw rijk is. Met het begeleiden van het bouwproces wordt bedoeld het afstemmen van alle (benodigde) werkzaamheden en/of materialen om tot een optimaal eindresultaat te komen.

Voorafgaand aan het bouwproces kan dit betekenen dat de wensen inclusief budgettaire, functionele of technische zwaartepunten van een project in kaart moeten worden gebracht. Slecht doordachte (ontwerp)oplossingen kunnen bijvoorbeeld uitpakken in het gebruik, in de betaalbaarheid, de esthetiek of de duurzaamheid van een bepaalde oplossing. De meerwaarde van Adriaan Jurriëns architecten is dat er oog is voor de samenhang van technische oplossingen, de situatie / het ontwerp en de duurzaamheid ervan. Een goed doordacht ontwerp voorkomt tegenslagen, onduidelijkheden en meerwerkkosten in het uiteindelijke bouwproces. In voorbereiding op het bouwproces helpt Adriaan Jurriëns architecten bij het selecteren van een geschikte aannemer. Hierbij wordt gezorgd dat er informatie aanwezig is op basis waarvan aannemers een complete prijsaanbieding kunnen doen.

Tijdens het bouwproces controleert Adriaan Jurriëns architecten of het bouwproces verloopt volgens de tekeningen en andere gemaakte afspraken. Indien nodig worden er productietekeningen vervaardigd ten behoeve van de uitvoering. Eventuele wijzigingen worden bijgehouden en eventuele problemen worden geanalyseerd en in kaart gebracht.

Het begeleiden van het bouwproces gaat (bijvoorbeeld) als volgt:

 • Programma van Eisen
 • Inmeten / opnemen bestaande situatie
 • Renovatie- en onderhoudsplannen
 • Technische communicatie VVE’s
 • Overzicht producten en technische oplossingen
 • Inschatting bouwkosten
 • Technisch tekenwerk
 • Technische omschrijving / Bestek (wordt uitbesteed)

Ben ik (of zijn wij) verplicht om alle diensten af te nemen?

Nee. Als ontwerpende en adviserende partij werk je van groot naar klein. Je bakent de verschillende mogelijkheden af. Soms kan dat betekenen dat een bepaald idee sneuvelt op de tekentafel, omdat verder werken aan een bepaald plan simpelweg niet realistisch is. In dat geval stopt de bouwbegeleiding en/of het ontwerpproces om verdere kosten te voorkomen.

In de regel begint een (complexe) opdracht altijd met een korte inventarisatie van de mogelijkheden. Plannen (en kosten) kunnen dan vroegtijdig worden bijgestuurd waar nodig. Daarnaast voert Adriaan Jurriëns architecten als derde partij ook ‘second opinions’ uit ten behoeve van bouwadvies of bouwbegeleiding. In dat geval staat de opdracht op zichzelf.

Waarom houdt een architectenbureau zich bezig met bouwadvies en bouwbegeleiding?

Hoe een gebouw wordt gebouwd bepaalt hoe een ontwerp er in het echt gaat uitzien en wat de kwaliteit van het bouwwerk is. Voor Adriaan Jurriëns architecten is het ontwerp onlosmakelijk verbonden met het vakmanschap van het bouwen. De aansluitingen van talloze elementen en bouwmaterialen bepalen de kwaliteit, levensduur en het aanzicht ervan met het vergaan van de tijd. Door de techniek af te stemmen op de esthetiek en vice versa wordt een maximaal resultaat bewerkstelligd dat de tand des tijd kan doorstaan.

Naast technische en functionele overwegingen is het de architect die opdrachtgever (en aannemer) bijstaat in de betaalbaarheid, veiligheid en uitvoerbaarheid van architectuur. Om bovengenoemde redenen kan het architectenberoep niet los staan van de bouwpraktijk. Naast het ontwerpen en technisch uitwerken ervan bestaat de architectenopdracht idealiter dus ook uit de bouwbegeleiding.

Wilt u weten wat wij als architectenbureau voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina

Isometrie (definitief 2) 1511-1