Kosten & Overeenkomst van opdracht

[one_half]Overeenkomst van Opdracht

Adriaan Jurriëns architecten hecht grote waarde aan goede afspraken tussen opdrachtgever en bureau. Nadat in een eerste, vrijblijvend, gesprek een globaal beeld is ontstaan over de ontwerpopdracht, kan er een inschatting worden gemaakt van de werkzaamheden die uitgevoerd zullen worden door de architect (dit verschilt per opdracht). Eveneens kan er een inschatting worden gemaakt van de advieskosten van de architect.

De advieskosten van de architect bestaan grofweg uit het honorarium en de bijkomende kosten, zoals print- en materiaalkosten. Het honorarium bestaat uit de vergoeding gerekend over het aantal gewerkte uren aan een project. Deze uren, in combinatie met een taakbeschrijving op maat,  worden vooraf vastgesteld in een offerte (1), vormen een percentage van de bouwsom (2) of zijn op basis van een vast uurtarief (3). In de regel werkt Adriaan Jurriëns architecten aan de hand van een vooraf overeengekomen offerte.

Overeenkomsten met Adriaan Jurriëns architecten zijn op basis van De Nieuwe Regeling 2011 of de Consumentenregeling 2013 voor privépersonen of kleine rechtspersonen. In deze standaardovereenkomsten heeft de architect een grote vrijheid in hoe hij zijn rol kan vervullen. In goed overleg wordt bepaald welke taken wij wel of juist niet uitvoeren. De bijkomende kosten zoals voor het opvragen kadastrale gegevens, print- en materiaalkosten en een eventuele reiskostenvergoeding worden gedeclareerd als werkelijke kosten en deze gegevens kunnen ook inzichtelijk worden gemaakt.

Meer informatie over de De Nieuwe Regeling 2011 of de Consumentenregeling 2013: http://www.bna.nl/Architecten/Contractvorming
[/one_half][one_half](Bouw)kosten

Een standaard kostenplaatje in de bouw bestaat nagenoeg niet. De mogelijkheden, wensen en eisen verschillen per project. Eveneens fluctueren de omstandigheden waarin men moet bouwen. Tijdens het ontwerpproces wordt een gedetailleerder beeld verkregen over de bouwkosten die gemoeid zijn met het project. Een gedegen voorbereiding kan veel ongewenste financiële verrassingen voorkomen. Zo kan er per ontwerpfase een kostenraming worden gemaakt, zodat het ontwerp, budget of programma van eisen eventueel kunnen worden bijgestuurd. Niemand is immers gebaat bij een onbetaalbaar ontwerp.

Op de volgende websites kunt in informatie vinden over de (bouw)kosten van (ver)bouwplannen:

–        http://www.watkostbouwen.nl/ (ondersteund door Vereniging Eigen Huis)

Naast de architecten- en bouwkosten dient rekening te worden gehouden met de volgende kosten:

  • –        Grondkosten
  • –        Leges (kosten die de gemeente in rekening brengt voor het aanvragen van een omgevingsvergunning)
  • –        Aansluitkosten (kosten aansluiting op netwerk energie- en waterleverancier).
  • –        Inrichtingskosten van tuin en interieur
  • –        Notariskosten

Eerste schetssessie en offerte

Om een goede inschatting te kunnen maken van de ontwerp- en bouwkosten is het van belang om zowel de wensen als de situatie enigszins in kaart te brengen. Door goed te kijken naar de mogelijkheden kunnen bepaalde opties worden geschrapt of juist worden meegenomen. Indien gewenst kunnen wij als architect tijdens een eerste vrijblijvend gesprek de wensen en mogelijkheden in kaart brengen, op elkaar afstemmen en verder uitwerken tijdens een eerste informele schetssessie. De belangrijkste conclusies alsmede een inschatting van de bouwkosten worden verwerkt in een op maat gemaakte offerte.

[/one_half]
[full_width]
Zie ook:
Schema investeringskosten
Wilt u een inschatting van het advies- en ontwerpkosten?  Neem dan vrijblijvend contact met ons op.[/full_width]