Omgevingsvergunning verleend

De afgelopen maanden is er door Adriaan Jurriëns architecten gestaag gewerkt aan de renovatie en verbouw van een bijzondere entreehal voor de Vereniging van Eigenaren (VVE) van een appartementencomplex in Vlaardingen. In het najaar is de laatste hand gelegd aan het Definitieve Ontwerp en de omgevingsvergunning. In en rondom de entreehal zijn veel zaken verandert en een omgevingsvergunning was op tal van punten onvermijdelijk. Eind oktober is het ontwerp voorgelegd aan de Welstand, dienst Stedenbouw (in verband met het bestemmingsplan). Daarnaast is het ontwerp getoetst aan de regels in het bouwbesluit. Maandag 23 januari heeft de gemeente de omgevingsvergunning voor het werk verleend. De volgende stap is het kiezen van een aannemer om te beginnen met de bouw.

Omgevingsvergunning VVE

De begeleidende brief bij de vergunning