Haalbaarheidsstudie herbestemming Dreyeroord

Architectuur

In de zomer van 2016 werd bekend dat de nieuwe eigenaren van het voormalige hotel en Market Garden-icoon Dreyeroord wilden slopen om plaats te maken voor nieuwbouw van 20 zorgwoningen. Het in 1847 naar Zwitsers voorbeeld gebouwde hotel speelde tijdens de luchtlandingsoperatie een belangrijke rol in de verdediging door de King’s Own Scottish Borderers. Om het object is hevig strijd gevoerd. Nadien keerden veel voormalige strijders en hun families terug voor reünies tot het hotel in 2014 gesloten werd.

Adriaan Jurriëns architecten gekeken naar de mogelijkheden om het Battlefield-monument te behouden. Met het nieuwbouwplan voor de 20 zorgwoningen als uitgangspunt is er een haalbaarheidsstudie gedaan om te kijken of het nieuwe programma in het voormalige hotel is in te passen. Dit heeft geleidt tot een aantal plattegrondstudies om de mogelijkheden in kaart te brengen. Uit de studies blijkt dat herbestemming goed mogelijk is zonder dat dit ten koste gaat van functionaliteit, ruimtelijke kwaliteit of een efficiënte organisatie in zowel de totaalplattegrond als de afzonderlijke woningplattegronden.

Kortom, herbestemming is dus goed mogelijk. Wel zal gewerkt moeten worden met enkele ontwerpkarakteristieken zoals een verdiepte entree, maar een slim ontwerp kan dergelijke bijzonderheden integraal in zich opnemen. Een ander aandachtspunt is dat het brutovloeroppervlakte van de herbestemmingsvarianten iets hoger uitvallen dan de nieuwbouwplannen. Voor zowel de ontwerpkarakteristieken als de overschrijding in het aantal vierkante meters brutovloeroppervlakte zijn verschillende suggesties gedaan.

De plannen zijn gebruikt om duidelijkheid te scheppen in de discussie over behoud van het Market Garden-icoon. Het toont aan dat sloop niet noodzakelijk is en dat het gewenste programma van 20 zorgwoningen te realiseren is met herbestemming van het hotel.