Odahoevestraat

Architectuur

Uitbreiding woonhuis Odahoevestraat

Voor de uitbreiding van een woonhuis in Weert is gekozen voor een sobere, autonome vormgeving. Hierdoor wordt de vormgeving van de bestaande bouw zo min mogelijk aangetast, maar ontstaat er toch een esthetisch evenwicht tussen de nieuw- en oudbouw. De autonome vormentaal is geïnspireerd op de vormentaal uit de Klassieke Oudheid en moderne varianten daarop. De uitbouw is opgebouwd uit eenvoudige elementen die gezamenlijk met de bestaande rooilijnen zowel een open als geborgen ruimte vormen. Net als in een Griekse tempel voegt de nieuwe ruimte zich in het landschap door middel van een stylobaat.