Schoolwoning Cylinderstraat

Architectuur

De voormalige Gerardus Majellaschool aan de Cylinderstraat in Den Haag wordt herbestemd tot woningen. De school uit de jaren ’30 is daarbij verkaveld tot zogenaamde kluskavels, waarbij de breedte van de bestaande klaslokalen is gehandhaafd. Voor een opdrachtgever heeft Adriaan Jurriëns architecten gewerkt aan het omvormen van een aantal verticaal gestapelde klaslokalen tot één groot woonhuis. Daarbij hebben we de opdrachtgever bijgestaan in het ontwerp, technisch advies, de omgevingsvergunning en tijdens de bouw.