Splitsingsvergunning 2 panden aan de Prins Hendrikstraat te Den Haag

Bouwkundig advies

In Den Haag worden relatief veel bestaande panden in meerdere woningen gesplitst of in een enkel geval samengevoegd. In beide gevallen is een omgevingsvergunning nodig. Voor een eigenaar van 2 panden aan de Prins Hendrikstraat is een vergunning gemaakt voor het splitsen van de panden in meerdere huurwoningen. Hierbij is in het bijzonder gelet op vergunningsaspecten als brandveiligheid, bruikbaarheid, daglicht en ventilatie zoals een dergelijke splitsingsvergunning vereist. Zoals met de meeste omgevingsvergunningen voor het splitsen van deze woning lag ook hier de nadruk vooral op (brand)veiligheid en ventilatie.