Visieschets VVE Roland Holstlaan

Architectuur

Voor een Vereniging van Eigenaren aan de Delftse Roland Holstlaan is een visieschets gemaakt voor de gewenste renovatie en verbetering van 7 entreeruimtes. De bestaande jaren’ 60 architectuur wordt gekenmerkt door een strakke repetities, samenvallende maatsystematiek en subtiele accenten. De contouren van de luifel vormen een interessante en ook aangename aankondiging van de achterliggende entreeruimte. Anders dan het bestaande ontwerp wordt de looplijn van het trottoir naar de entreeruimte het belangrijkste aanknopingspunt voor het herorganiseren van de bestaande entreeruimte en de vormgeving. Alle belemmeringen in het zicht worden weggenomen. Hiermee ontstaat een duidelijke zichtrelatie van binnen naar buiten en omgekeerd. Door de vormgeving hierop af te stemmen ontstaat een kijkdoos-effect waarbij de achterliggende ruimte meer bij het ritueel van binnenkomen wordt betrokken. Hieruit volgt dat de postkast naar de zijzijde wordt verplaatst.

De bestaande plafonds en luifel worden vervangen door haaks op de voorgevel staande balken welke de loop- en zichtlijn van de entreezone extra benadrukken. Deze balken eindigen in een houten achterwand, waarmee een subtiele beëindiging ontstaat welke overloopt in de lift- en trappenzone. In deze achterwand wordt, in de bestaande gevelsystematiek, een bijzonder element in de achterwand als richtpunt gepositioneerd waardoor de entreeruimtes een geheel eigen karakter krijgen. Tussen de plafondbalken bevindt zich ruimte, waardoor het plafond een open structuur is. Deze open structuur loopt door in de luifel die hiermee het karakter krijgt van een soort pergolaconstructie. Binnen en buiten lopen hierdoor geleidelijk aan in elkaar over. En er komt meer daglicht binnen. De nieuwe ingrepen vormen gezamenlijk een robuust meubel dat een uitnodigend karakter heeft.

* Het originele ontwerp alsook de originele ontwerptekeningen zijn van E.F. Groosman architecten