Woningsplitsing Hildebrandstraat te Den Haag

Bouwkundig advies

Voor een groep opdrachtgevers van een woonhuis is een vergunning gemaakt voor het splitsen van een bestaand woonhuis in meerdere huurwoningen. Hierbij is in het bijzonder gelet op vergunningsaspecten als brandveiligheid, functionaliteit, daglicht en ventilatie. Een bijzonder aspect in het vergunningstraject was het gegeven dat de vrije hoogte boven de trap op de tweede verdieping niet bleek te volstaan, waardoor een dakkapel noodzakelijk was om deze trap en vluchtroute te realiseren. Voor het dakkapel was akkoord nodig van de welstand en gekozen is om de jaren ’30 detaillering terug te laten komen in de nieuwe dakkapel.