Zelfvoorzienende school

Onderzoek

Het organiseren van een breder financieel draagvlak betekent dat we moeten kijken naar hoe het schoolgebouw op andere manieren zichzelf kan bekostigen. Het koppelen van het schoolgebouw aan andere functies ligt voor de hand, omdat een deel van het schoolgebouw kan worden bekostigd uit die andere functies. Geheel probleemloos is dit overigens niet. Veel functies die zich makkelijk laten voegen binnen een schoolgebouw leveren vaak niet de gewenste financiële input. Andere functies kunnen weer botsen met de onderwijsvoorziening. Passend is het koppelen van het schoolgebouw aan installaties voor het terugwinnen van energie (en grondstoffen) uit afvalstromen. Afvalstromen zoals rioolwater en GFT zijn zelfs binnen de kleine gemeenschappen van krimpregio’s in voldoende mate aanwezig. Door middel van biovergisting, het onttrekken van bepaalde grondstoffen aan rioolwater zoals fosfor of het onttrekken van warmte aan rioolwater kan worden voorzien in de energievoorziening van de school. Daarbij kan het de kosten van waterzuivering en afvallogistiek van de gemeenschap drukken. Kostenposten op de begroting van de gemeente of regio worden zo aangewend in het voordeel van de gemeenschap zelf. Door de school hierop aan te sluiten kan het gebouw zichzelf op drie manieren ‘terugverdienen’. De eerste is dat een schoolgebouw zo kan voorzien in haar eigen energievoorziening, of zelfs de energievoorziening van het gehele dorp. De tweede is dat door diezelfde energievoorziening uit afvalstromen te genereren, de gemeenschap als totaal ontzien kan worden in diverse kosten die met afvalstromen zijn gemoeid. Als laatste kunnen de installaties fungeren als een integraal gebouwonderdeel zoals bijvoorbeeld het fundament. De school staat dan als het ware op de energiecentrale van het dorp. In plaats van een aantal problematische factoren op de gemeentebegroting kan een goede afstemming hiervan diezelfde factoren in positieve zin aanwenden. Het schoolgebouw is hierbij niet langer het probleem op de begroting, maar een oplossing.