Voorlopig Ontwerp met krijt op de grond

Samen met een tweetal opdrachtgevers heeft Adriaan Jurriëns architecten de afgelopen maanden gewerkt aan een Voorlopig Ontwerp voor een woonhuis in een voormalig schoolgebouw uit de jaren ’30. Eén van de belangrijkste uitdaging bij de herbestemming van dergelijke oude schoolgebouwen tot woonhuizen is het verkrijgen van een goede en duurzame organisatie van de woning (oftewel: de woningplattegrond). Een bijzondere opgave aangezien de afmetingen van de oude klaslokalen sterk afwijken van een doorsnee woning en ook de ramen en deuren zijn afgestemd op het gebruik van een klaslokaal.

In de eerste ontwerpschetsen hebben we daarom als eerste gekeken naar de woningplattegrond. Na verschillende varianten te hebben bekeken zijn we uiteindelijk uitgekomen bij één variant die we vervolgens zijn gaan verfijnen. Deze variant is een zorgvuldige afweging tussen behoud van karakteristieken van de school enerzijds en een inpassing van een modern woningprogramma anderzijds. Het resultaat is een niet alledaags ontwerp. Het mooie aan herbestemmingen is dat je de plannen ook kunt testen. Samen met de opdrachtgever hebben we met krijt op de vloer de plattegrond uitgetekend en gekeken hoe één en ander in het bestaande gebouw uitpakt. Op enkele aanscherpingen na bleek het resultaat bevestigend te werken. Tijd om de volgende ontwerpstap te zetten.

Samen met opdrachtgever

Gezamenlijk met opdrachtgever het Voorlopig Ontwerp uitzetten met krijt op de vloer.

Lees hier meer over het voormalige schoolgebouw.