Werkwijze

Een goed ontwerp staat niet los van een goed georganiseerd bouwproces. Als architectenbureau hechten we naast kennis van het ontwerpen, bouwregelgeving, techniek en uitvoering veel waarde aan goede communicatie met onze opdrachtgevers, aannemers en andere partijen in de bouw. Het ontwerpen en bouwen van gebouwen is een complex samenspel van verschillende factoren. Het creëren van overzicht en duidelijkheid is een belangrijke kerntaak van ons als architect in dit complexe proces. Hierin stellen we ons op als een flexibele en oplossingsgerichte adviseur met oog voor menselijk kapitaal.

De werkzaamheden van ons als architect zijn het best onder te verdelen naar verschillende projectfase(n). Grofweg worden de wensen van u als opdrachtgever vertaald van een grove schets naar een gedetailleerd uitgewerkt ontwerp. Afhankelijk van uw wensen en het type opdracht worden er één of meerdere van deze projectfase(n) doorlopen. Soms is enkel een haalbaarheidsstudie nodig, in andere gevallen kan de omgevingsvergunning goeddeels worden overgeslagen, vanwege het vergunningsvrije bouwen. Per opdracht zal moeten worden bekeken hoe uw wensen het beste kan worden doorvertaald in een goed en uitvoerbaar gebouwontwerp. Hierna ziet u een korte beschrijving van onze rol als architect in het bouwproces. Als u klikt op één van de projectfasen krijgt u te zien waar dergelijke werkzaamheden allemaal uit kunnen bestaan.

Ieder bouwtraject begint met een inventarisatie van wensen, bestaande toestand en de financiële, ruimtelijke mogelijkheden. In een eerste inventarisatie proberen we deze voorwaarden zo scherp mogelijk af te bakenen. In complexe (renovatie)opgaven kan daarbij tevens gebruik worden gemaakt van een zogenaamde Quick Scan, waarbij de bouwkundige en ruimtelijke mogelijkheden in kaart worden gebracht.

Na het vaststellen van het definitief ontwerp en het verkrijgen van de vergunning worden de plannen uitgewerkt in een bestek, welke de basis dient voor de prijsaanbieding van de aannemer. Na het kiezen van een aannemer kan worden begonnen met de uitvoeringstekeningen. Kwaliteit en een overzichtelijk proces tijdens het bouwen zijn geen vanzelfsprekendheid! Tijdens het uitvoeren van het project begeleiden we bij voorkeur de bouwwerkzaamheden en controleren we of deze zijn uitgevoerd zoals is afgesproken.

Na het vaststellen van de mogelijkheden kan worden begonnen met het ontwerp. In verschillende ontwerpfasen wordt een ontwerp steeds gedetailleerder uitgewerkt. In het eerste schetsontwerp en daarna het voorlopig ontwerp worden de hoofdlijnen van het project uitgewerkt. In het definitief ontwerp wordt het ontwerp technisch uitgewerkt. Indien het project vergunningsplichtig is kan hierna begonnen worden met de stukken voor de omgevingsvergunning.

Heeft u bouw- of verbouwplannen en wilt u meer weten wat Adriaan Jurriëns architecten voor u kunt betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een eerste vrijblijvend en verkennend gesprek.

Certificaat: Juridische spelregels voor verbouw- en herbestemmen
Certificaat cursus glas
Door het volgen van cursussen en opleidingen verzekert Adriaan Jurriëns architecten een voldoende actueel kennisniveau.